Evaluarea sistemului de control intern managerial a UAT Municipiul Tecuci

 Vineri, 9 septembrie, UAT Municipiul Tecuci a încheiat un contract în valoare de 25.000 lei cu SC Public Research SRL din București. Obiectul achiziției constă în „Evaluarea sistemului de control intern managerial a UAT Municipiul Tecuci” iar atribuirea contractului s-a făcut prin SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice). 

„Misiunea noastră o reprezintă creșterea performanțelor instituțiilor publice, dar și sporirea nivelului de educație administrativă a celor ce vin în contact cu aceste instituții. Astfel, se pot crea premisele unei mai  bune funcționări a instituțiilor publice și unei relaționări adecvate între reprezentanții acestora și cetățeni”, declară reprezentanții Public Research.
Conform site-ului wwww.publicresearch.ro , activitatea SC Public Research SRL este orientată pe următoarele direcții:
1. Analize ale nevoilor de formare pentru funcționari publici și personal contractual;
2. Programe de perfecționare dezvoltate în funcție de nevoile specifice ale fiecărei instituții;
3. Consultanță în domeniul achizițiilor publice;
4. Cercetări sociologice;
5. Strategii de dezvoltare la nivel național și local;
6. Elaborare documente de organizare internă și proceduri de lucru;

7. Management de proiect și elaborare documentații de finanțare.
Publicitate