Licitație Publică Deschisă

 UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Tecuci, strada 1 Decembrie 1918, nr. 66, cod fiscal nr. 4269312, tel. 0372.364.111, fax. 0236.816.054, reprezentată legal prin  dl. Cătălin Constantin Hurdubae cu funcţia de primar, în calitate de proprietar, organizează Licitație Publică Deschisă la data de 29.09.2016, ora 10,  în vederea  închirierii terenului arabil proprietatea UAT Tecuci, pajiști, teren curți construcții și închiriere imobile. 

Persoană de contact din cadrul serviciului A.D.P.P.  –  Lucian Gradea – tel. 0725.802.009.

Informații suplimentare puteți obține AICI.