Cinci funcții publice scoase la concurs

 UAT Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada 7 noiembrie 2016, ora 10 – proba scrisă și 9 noiembrie 2016, ora 10 – interviul, în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante în structura organizatorică a UAT Municipiul Tecuci.
Concursul se va desfășura pentru funcțiile: 

– 1 funcție de execuție de consilier, grad profesional superior – Serviciul Fonduri Europene din cadrul Direcției Arhitect Șef;
 – 1 funcție de execuție de consilier, grad profesional principal – Serviciul Fonduri Europene din cadrul Direcției Arhitect Șef; 
– 1 funcție de execuție de consilier I, grad profesional debutant – Serviciul Fonduri Europene din cadrul Direcției Arhitect Șef;
–  1 funcție de execuție de consilier juridic, grad profesional principal – Compartimentul Juridic – Serviciul Cancelarie Juridic;
–  1 funcție de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent – Compartimentul Achiziții Publice – Serviciul Buget Contabilitate.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (7.10.2016).


Condițiile care trebuie îndeplinite de candidați precum și actele necesare înscrierii la concurs pot fi consultate AICI.