Școala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza” în sărbătoare

 Miercuri, 26 octombrie 2016, de ziua Sfântului Dumitru, printre școlile care și-au sărbătorit patronul spiritual s-a numărat și Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Sturdza” din Tecuci. 

Așa cum spun documentele vremurilor, la 9 martie 1878, prin Ordonanța nr. 657, primarul orașului Tecuci G. C. Radovici și secretarul C. Seria aduceau la cunoștința cetățenilor hotărârea Adunării Deputaților privind înființarea aici a unui gimnaziu, subliniind rolul pe care l-a avut Gheorghe Misail, publicist de renume, președinte al Tribunalului și farmacistul Costache Racoviță, ambii parlamentari de Tecuci.
 La 20 iunie 1878 Ministerul Cultelor și al Instrucțiunii Publice dădea anunț pentru ocuparea posturilor didactice de la Gimnaziul real din Tecuci. Astfel se consemnează faptul că la 4 septembrie 1878 încep cursurile cu șapte profesori, gimnaziul acesta având un profil real, fiind singurul de acest gen din sudul Moldovei.
Activitatea a început cu o clasă de 51 elevi iar printre profesori găsim pe Ion Mazere la matematică, Ion Pavlov la fizică, Calistrat Hogaș la istorie și geografie și V. Zotta la română și franceză. În anul 1910 școala capătă denumirea de Gimnaziul ,,D. A. Sturdza” iar printre elevi îl găsim și pe marele Iorgu Iordan. Mai aflăm din documente că unul dintre cei mai exigenți profesori a fost Calistrat Hogaș, care a profesat aici doar doi ani. Tot  aici mai găsim și pe profesorul de desen Dimitrie Hârlesccu, devenind apoi unul din cei mai talentați pictori din generația lui, fiind şi director de liceu.
 În 1892 poetul Ștefan Petică a absolvit gimnaziul din Tecuci după care la fel ca și Gheorghe Petrașcu vor urma cursul superior la Brăila.
Mai găsim aici ca elev pe viitorul folclorist Tudor Pamfile, pe Iorgu Iordan, iar printre marile personalități care au trecut pe aici și au obținut titlul de academician, găsim pe Gheorghe Petrașcu – pictor promoția 1889, Gheorghe Nicolau – ing. promoția 1902, Iorgu Iordan – lingvist promoția 1904, Vintilă Dongorozi – prof. univ. promoția 1908 și mulți alții.
 De-a lungul timpului Gimnaziul ,,Dimitrie Sturdza” a dat 10 profesori universitari, aproape o sută de profesori de liceu, șapte cercetători științifici, cincisprezece generali, patru miniștri și șapte cetățeni de onoare ai Tecuciului.
Trebuie consemnat faptul că în anul 1887 primăria decide construcția unui nou local pe terenul acordat gratuit de filantropul Take Anastasiu, loc unde se află gimnaziul și astăzi.
 Astăzi gimnaziul funcționează cu douăzeci și opt de clase, aproape șapte sute de elevi și treizeci și cinci de cadre didactice.
Manifestarea care s-a desfășurat în sala ,,Ion Petrovici” a început cu intonarea Imnului Național după care părintele Mihai Roșu a oficiat slujba de pomenire.
 În cuvântul de deschidere profesoara Raluca Gabor, directoare a gimnaziului, mulțumește celor prezenți la aniversarea celor 127 de ani de existență a acestei școli, încheind prin a spune că și pe viitor școala va da cât mai mulți elevi de excepție.
Este invitat apoi să ia cuvîntul viceprimarul Dănuț Pintilie care apreciază rezultatele obținute de această școală, promițănd și în continuare sprijin prin lucrări care și la ora actuală se deruleză la această şcoală.     
 Microfonul a fost apoi oferit organizatorilor spectacolului, Rareș Ciocoiu și Andreea Popa, elevi în clasa a-VIII-a, aceștia invitându-l pe scenă pe apreciatul profesor de istorie Mihai Pohrib pentru a prezenta istoricul școlii.
Au urmat apoi pe scenă clasele gimnaziului, fiecare prezentând câte un mic program artistic, program la care si-au adus contribuția directorul unității școlare – Raluca Gabor, director adj. Viorica Pătrășcanu și consilier educativ Maricica Movileanu.
Autor: Iancu Aizic


Publicitate