„Ştefan Petică 140” – O adevărată sărbătoare literară la Tecuci

 Biblioteca municipală „Ştefan Petică” din Tecuci, în colaborare cu Universitatea din Craiova – Facultatea de litere, şi având că parteneri Institutul Cultural Român, Muzeul Naţional al Literaturii Române şi Primăria municipiului Tecuci, a organizat sâmbătă, 21 ianuarie 2017, la ora 10, o manifestare de mare amploare pentru a sărbători împlinirea a 140 de ani de la naşterea primului poet simbolist român, scriitorul, poetul şi jurnalistul Ştefan Petică. 

Evenimentul care a avut loc în sala „Helios” a Bibliotecii, a fost deschis de dir. Daniela Grigoraş care, după ce face o sumară prezentare a manifestării, după ce mulţumeşte participanţilor care au umplut sala, ne prezintă oaspeţii de seamă care au răspuns cu mare plăcere invitaţiei de a participa la acest important eveniment, oprindu-se la strănepoata poetului, prof. univ. Nicoleta Călina Presură, prezentă an de an la această sărbătoare de la Tecuci.
În continuare, directoarea bibliotecii ne reaminteşte faptul că marele critic literar George Călinescu l-a apreciat pe poetul Ştefan Petică pe care îl consideră „cel mai important poet simbolist”.
În numele invitaţilor speciali la acest eveniment a luat cuvântul prof. univ. Nicoleta Călina Presură care a ţinut să mulţumească organizatorilor, în special directoarei Daniela Grigoraş pentru implicarea în realizarea acestei manifestări.
 A luat cuvântul acad. Nicolae Dabija, membru de onoare a Academiei Române, pentru a ne prezenţa comunicarea intitulată „Actualitate lui Ştefan Petică – o poetică a relecturii”. Distinsul academician ne vorbeşte despre dragostea lui pentru Limba română şi poporul român spunând că iubeşte tot ce este românesc. Ne reaminteşte de perioada când alfabetul latin era considerat un alfabet fascist, amintind şi de dragostea ce o avea faţă de orice carte românească.
„Dacă am reuşit să rezistăm, am reuşit acest lucru datorită poeziei şi literaturii române, amintind contribuţia adusă în acest sens de Eminescu, Creangă, Alecsandri şi alţii. Pe Ştefan Petică l-am descoperit mai târziu, el fiind un adevărat hotar între clasicism, modernism şi deschizător de drum în simbolism. Poeţii de după Petică cum ar fi: Macedonschi, Ion Minulescu, Elena Farago – nu fac decât să îl completeze. Mama mea îmi citea mult din Eminescu şi pentru mine poeziile lui erau adevărate cărţi de rugăciuni. De aceea spun şi acum că Eminescu nu e poetul de ieri sau de azi, el e poetul de mâine. Şi pentru că ne aflăm acum aici, la Tecuci trebuie să reamintim şi de contribuţia la dezvoltarea literaturii române a poetului Costache Conache. Istoria literară sune că dacă Ştefan Petică ar fi trăit în Rusia, el prin poezia lui ar fi topit toată Siberia” a spus acad. Nicolae Dabija.
Mulţumeşte apoi pentru implicarea în acest eveniment a strănepoatei poetului. Acad. Dabija încheie mulţumind gazdelor evenimentului şi spunând „având poezia cu noi, ţara nu va muri şi rog să nu uitaţi că Eminescu are cea mai bună poezie şi cea mai frumoasă din Europa, iar limba română este la mare înălţime”.
 A luat apoi cuvântul prof. univ. dr. Mihaela Albu de la Universitatea din Craiova care a prezentat comunicarea: „Scriitură jurnalistică între ironie şi sarcasm a lui Ştefan Petică”. Profesoară face o paralelă între poezia lui Ştefan Petică şi cea a lui Eminescu oprindu-se atât la activitatea poetică cât şi la cea jurnalistică a acestora. Face apoi trimitere şi comparaţie între Ştefan Petică şi Caragiale. Prof. Albu recomandă elevilor mai multă implicare în cunoașterea istoriei naţionale şi chiar locale încheind prin a cita lucrarea lui Petică „Haimanalele nocturne”.
A urmat fostul profesor tecucean astăzi profesor univ. dr. Doru Scărlătescu de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, care a prezentat comunicarea „Afinităţi elective – Eminescu şi Petică”. Profesorul Scărlătescu îl consideră pe Ştefan Petică „un suflet romantic cu aripi de vis”.
În continuare a luat cuvântul conf. univ. dr. Nicoleta Călina Presură care a prezentat comunicarea „Consideraţii asupra unor cercetări recente în jurul personalităţii lui Ştefan Petică. Recuperări”. Se aminteşte şi sunt prezentate volumele „Cronici”, Grigore Tăbăcaru – Transcrieri, amintind şi de lucrarea „Litere-arte”. Sunt amintite şi pseudonimele  poetului Ştefan Petică. Distinsa profesoară mulţumeşte academiceanului Nicolae Dabija pentru documentele transmise printre care se arată că în repertoriul Teatrului Naţional din Bucureşti era înscrisă şi o piesă de Ştefan Petică consemnată în revista „Ateneul cultural”. Prof. Presură ne aminteşte şi faptul că tatăl scriitorului Saşa Pană a fost coleg de liceu cu Ştefan Petică. Îşi încheie prezentarea amintind că aceasta este prima manifestare din cele trei dedicate marelui poet, cea de a doua fiind pe 27 ianuarie la Craiova şi a treia pe 22 februarie la Muzeul Literaturii Române.
 Lect. univ. dr. Ilona Duţă de la Universitatea din Craiova a prezentat comunicarea „Poetica evanescenţei şi a conturului la Ştefan Petică” (Poemele în proză), lucrare unde poetul este considerat „un alpinist care se luptă cu toate greutăţile ivite”, analizând cu multă atenţie poezia dar şi proza acestuia.
Prof. dr. Theodor Codreanu – renumit eminescolog, membru al USR, ne prezintă comunicarea „Ca ultima oară – Ştefan Petică”. Acesta începe prin a mulţumi pentru organizare Bibliotecii şi CL Tecuci. Vorbind de poetul Ştefan Petică se arată mirat de faptul că a găsit undeva consemnat că „Ştefan Petică este considerat un scriitor minor dar mare”. Ne vorbeşte apoi de lucrarea „Accidentul” şi de perioada când Ştefan Petică era student alături de poetul Șt. O. Iosif şi istoricul literar D. Caracostea având profesor pe marele Titu Maiorescu. Apreciatul prof. Codreanu vorbeşte de linia Ştefan Petică – Grigore Vieru, spunând că Grigore Vieru ar fi trebuit să apară în literatură înaintea lui Ştefan Petică, Vieru vorbind de începuturi în timp ce Ştefan Petică se opreşte la finaluri, exemplu lucrarea „Când viorile tăcură”. Felicită Biblioteca pentru această realizare dar şi pentru vitrina cu personalităţi literare tecucene, desemnaţi cetăţeni de onoare ai urbei.
Prof. dr. Nicolae Scurtu, membru al USR, începe prin a spune că e pentru prima oară la Tecuci şi consideră că „Biblioteca tecuceană este insuficient cunoscută”, la fel ca şi apreciata profesoară poetă Eleonora Stamate pe care o consideră o adevărată animatoare culturală şi care prin revista ce o conduce, „Tecuciul literar-artistic”, menţine cultura tecuceană la un înalt nivel: „Prof. Stamate este un dascăl şi o poetă de mare valoare”. Revenind la Ştefan Petică, prof. ne spune că nici acesta nu a fost pus în evidenţă la adevărata lui valoare, fiind mirat că a fost scos din manualele şcolare. Apreciază efortul prof. Nicoleta Călina Presură în susţinerea acestui eveniment şi faptul că vine mereu cu noi şi noi documente din viaţa şi activitatea poetului.
Poetul gălăţean Sterian Vicol, director al revistei „Porto Franco” apreciază această activitate, la fel că toate activităţile scriitorilor tecuceni, aducând un elogiu întregului ţinut.
A urmat lansarea primului volum de „Poezii” din ediţia „Opere” ale lui Ştefan Petică, ediţie îngrijită de Nicoleta Călina Presură, cu un cuvânt înainte de Ana Blandiana şi postfaţă de C.D. Zeletin, prezentarea fiind făcută de prof. dr. Mihaela Albu.
 În continuare a luat cuvântul prof. tecucean Ştefan Andronache, fost director al Bibliotecii „Ştefan Petică”. Acesta începe prin a arata că în anul 1994 a pornit demersurile pentru schimbarea numelui Bibliotecii municipale în Biblioteca „Ştefan Petică”,c hiar dacă a fost criticat de unii că dorește să apară numele de Ştefan, la fel că şi numele său. Ne vorbeşte în continuare de anul 1923 când la Tecuci exista acel „Ateneu cultural”, condus de profesorul Vasile Radu, amintind şi de rolul avut de Grigore Tăbăcaru.
 
Pe pereţi Galeriei Helios este expusă o expoziţie de ziare, carte şi desene care ilustrau personalitatea lui Ştefan Petică dar şi cele peste douăzeci de tablouri realizate de prof. Andronache, sub titlul „De la simfonia de flori la amurgurile înflăcărate”. Am urmărit diaporama intitulată „În căutarea liniştei şi frumuseţii” realizată de autor în zona Bucești – Tecuci şi râul Siret cu muzică şi versuri din opera poetului Ştefan Petică. Diaporama a fost realizată de prof. Ştefan Andronache cu sprijinul părintelui Constantin Velicu.
Luând cuvântul prof. Eleonora Stamate începe prin a felicita legătură cu Basarabia, mulţumind Bibliotecii pentru organizare, dar şi Primăriei pentru continuarea apariţiei revistei „Tecuciul literar-artistic”, acum sub o nouă formă.
Profesorul Virgil Pavel aduce felicitări şi mulţumiri pentru întreagă activitate a prof. Ştefan Andronache, istoric de seamă al oraşului, realizator a numeroase cărţi despre Tecuci, fost director al Bibliotecii, iniţiator al „Aleii personalităţilor” din Parcul „A.I. Cuza”, prezent cu numeroase expoziţii în ţară şi peste hotare.
Prof. Liliana Tulică, fica poetului tecucean Ovid Caledoniu, mulţumeşte pentru invitaţia primită şi aduce mulţumiri celor care păstrează memoria tatălui ei.
Aprecieri pentru organizare au venit şi din partea prof. Ionel Necula, cel care a adus şi mesajul prof. dr. C.Trandafir care ar fi trebuit să fie prezent aici cu o comunicare dar din motive de sănătate nu a putut veni.
Ca un omagiu adus inviților speciali, paticipanți la acest prestigios simpozion, primarul municipiului Tecuci a oferit acestora diplome și plachete omagiale.

 

În final s-au oferit cărţi cu poezii de Ştefan Petică, urmând un dineu oferit de Bibliotecă la care au participat toţi invitaţii.
 
 
Autor: Iancu Aizic
 
 
 
 
 
Publicitate