UAT caută arhitect

db8d5-str-gh-petrascu-tecuci UAT Municipiul Tecuci  invită operatorii persoane fizice sau juridice să depună ofertă de preț pentru contract prestări servicii – Servicii Arhitect Șef, conform caietului de sarcini.

Caietul de sarcini face parte din documentaţia de atribuire și constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini.

Informațiile privind obiectul contractului de prestări servicii, obligațiile contractorului și condițiile care trebuiesc îndeplinite pot fi accesate AICI.