Noi funcții publice scoase la concurs

63bc6-interviu2bangajare UAT Municipiul Tecuci organizează concurs în perioada 8-10 mai 2017 în vederea ocupării funcţiilor publice de execuţie vacante în structura organizatorică a UAT Municipiul Tecuci, respectiv:

– 3 funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior – din cadrul Serviciului Investitii;

– 1 funcție publică de execuție de consilier, grad profesional superior – din cadrul Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat;

– 1 funcție publică de execuție de consilier, grad profesional principal – din cadrul Serviciului Monitorizare Servicii Publice;

Proba scrisă va avea loc în data de 8 mai, ora 10, iar interviul în 10 mai, ora 10.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a (6 aprilie -26 aprilie 2017) la Comp. Registratură – PF.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul UAT Municipiul Tecuci, Comp. Resurse Umane SSM din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Detalii privind bibliografia și condițiile de participare la concurs pot fi accesate AICI.