Ședință de îndată a Consiliului Local

Consilierii locali s-au întrunit în prima ședință Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință de îndată, astăzi, 31 mai 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea   încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică în proces cu S.C. Romlux  Lighting Company SA, în dosarul nr. 2005/121/2017.

2. Proiect de hotărare privind completarea anexei nr. 1 la  H.C.L. nr. 172/29.12.2016 privind tariful de închiriere spații cu teren aferent spațiilor ocupate ce vor fi practicate de Societatea „Compania de Utilități Publice” Tecuci.