Primăria angajează şi în 2018. Fără număr…

Tecuci, primarie Printr-o postare de astăzi, dar care datează din 28 decembrie, Primăria Tecuci anunţă că organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de:

– 1 funcţie publică de conducere de Şef Serviciu la Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;

– 1 funcţie publică de conducere de Şef Birou la Biroul Fonduri Europene;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional asistent la Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional asistent la Biroul Achiziţii Publice;

– 1 funcţie publică de execuţie de consilier, grad profesional superior la Serviciul Buget Contabilitate.

Condiţii specifice de participare Ia concurs:

Pentru funcţia publică de conducere de Şef Serviciu – Serviciul Juridic, Contencios, Calitate, Arhivă:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor juridice;

– să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de şef serviciu.

Pentru funcţia publică de conducere Şef Birou la Biroul Fonduri Europene:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice sau ştiinţe inginereşti sau ştiinte juridice;

– să fi absolvit studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;

– 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere de şef birou.

Pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional principal Compartiment Juridic din cadrul Serviciului Cancelarie – Juridic:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul Ştiinţelor juridice;

– 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional asistent Serviciul Juridic Contencios, Calitate, Arhivă:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de Iicenţă sau echivalentă în domeniul ştiintelor juridice;

– un an vechime în specialitatea studiilor necesare exerciitării funcţiei publice.

Pentru funcţia publică de execuţie de consilier juridic I, grad profesional asistent Birou Achiziţii publice:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respetiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor juridice;

– 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Pentru functia publică de execuţie de consilier, grad profesional superior – Serviciul Buget Contabilitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştintelor economice;

– 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Proba scrisă are loc în 5 februarie, ora 10 iar data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0372.364.111, Comp. Resurse Umane.