Sumele solicitate de Muzeu pentru anul în curs

Principala grijă a Muzeului este promovarea şi transportul invitaţilor

Plan cultural 2018 Muzeu Tecuci Muzeul de istorie „Teodor Cincu” are prevăzut un buget de 45.200 lei pentru Planul cultural 2018.

Aceşti bani vor merge spre transport – 19,69 %, promovare prin afişe, pliante, publicitate media – 15,04 %, indemnizaţii juriu şi invitaţi – 10,39 %, cazarea invitaţilor – 9,29 %, premii – 7,30 % şi materiale expoziţionale – 5,53 %.

În bani aceste procente sunt reprezentate astfel: transport – 8.900 lei, promovare – 6.800 lei, indemnizaţii – 4.700 lei, cazarea invitaţilor – 4.200 lei, premii – 3.300 lei, materiale expoziţionale – 2500 lei.

Diplomele vor costa 1.200 lei, iar aranjamentele florale 1.950 lei.

Capitolul Altele în sumă totală de 11.650 lei, respectiv 25,77 %, are incluse sume cheltuite cu medalioane, sonorizare, precum şi alte materiale distribuite cu ocazia evenimentelor organizate de Muzeu.  

Suma solicitată de muzeu este jumătate din cea primită anul trecut.