Anunţuri

*Anunț de mediu, 15.12.2021: Oprinoiu Nicușor anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire spațiu de joacă pentru copii și construire locuință” propus a fi amplasat în intravilanul mun. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, CV 139/1, P.720/1/5 si P720/2/5, nr. cad. 7725, CF nr. 112324, judeţul Galați.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului APM Galați, apmgl.anpm.ro secțiunea Reglementări – Acordul de mediu – Documentații procedura EIA si EA – Memorii de prezentare 2021 și la sediul titularului Oprinoiu Nicușor, com. Drăgănești, sat Malu Alb, str. Bârladului, nr. 88, jud. Galați. Observațiile publicului se primesc pe adresa de email office@apmgl.anpm.ro.

*Anunţ angajare: Societate specializată angajează: operatori de curăţenie, program 8 ore/zi; alpinişti utilitari. Oferim cursuri de specializare. Relaţii la tel. 0751.113.011.

*Anunţ prestări servicii: Construiți o casă sau renovaţi? Schimbați un robinet sau faceți întreaga instalație? Aveți nevoie de o priză, un bec sau de întreaga gama de produse electrice? Avem toate soluțiile pentru a rezolva orice problemă. Vă așteptăm în magazin cu o gamă largă de produse pentru toate tipurile de lucrări: zidărie, finisaje interioare, exterioare, instalații electrice și hidraulice, grădinărit și multe altele. D.M. materiale de construcţii. Adresa: str. Tecuciul Nou, nr. 4, Tecuci. Tel. 0729.429.417.

*Anunţ prestări servicii: Ai teren agricol în Matca şi nu vrei să mai ai bătăi de cap cu lucrările agricole? Dacă da, îl poţi da în arendă şi primeşti plata în produse sau bani. Plata se face în funcţie de cerinţă. Pentru mai multe detalii şi informaţii nu ezita să ne contactezi la numarul de telefon 0751.309.307. Cerem şi oferim seriozitate.

*Anunţ angajare: SC Somaco Holding SA, Punct de lucru Doaga, jud. Vrancea, caută muncitori pentru următoarele meserii: CTC-ist, macaragiu, electrician, strungar, muncitori necalificaţi, operator prefabricate, fierar betonist, conducător auto categoria C, C+E cu atestat transport marfă, agent securitate. Relaţii la următoarele nr. de tel: 0237.260.250, 0237.260.510, 0731.660.514, fax 0237.260.200.

*Anunţ angajare: Unitate de învăţământ particulară angajează asistent medical de farmacie pentru predare. Relaţii la tel. 0236.820.180 sau 0767.820.403.

*Anunț angajare: Unitate de învățământ angajează secretară. Cerințe: studii superioare; persoană organizată și operativă; cunoștințe de operare PC; experiență în muncă minim un an. Relații la tel. 0236.820.180.

*Anunț vânzare: Vând casă mansardată situată într-o zonă foarte liniștită a orașului Tecuci. Suprafață totală 713 mp, accesul se face prin 2 intrări, dublu front stradal. 300 mp curs construcție: amprenta la sol a casei este de 100 mp, plus garaj, terase, anexe. Teren 413 mp: grădină cu pomi fructiferi și legume + viță de vie. Gard nou, construit în 2016. Casa este din cărămidă, geamuri și uși termopan, centrală termică nouă, izolație nouă, acoperiș/ tablă nouă, toate utilitățile trase: gaz, canalizare, electricitate. Taxele și actele la zi, cadastru, intabulare, carte funciară. Relații la tel. 0733.600.335 sau 0730.051.705. Rog seriozitate!

*Anunț vânzare: Vând teren intravilan, pretabil construcție casă, 350 mp, front stradal 15 m, cu toate utilitățile (electricitate, gaz, canalizare) la poartă. Acces facil către școli, magazine, cartier de case. Relații la tel. 0733.600.335 sau 0730.051.705.

*Anunț licitație: Școala Gimnazială „Anghel Rugină” Tecuci scoate la licitaţie 34,50 mp teren pentru amplasarea unui chioșc alimentar în curtea şcolii. Licitaţia are loc la sediul școlii, str. Tecuciul Nou, nr. 69, în data de 2.11.2017. Relaţii la telefon 0236.811.140 sau la biroul secretariat al școlii.

*Anunţ angajare: Carul cu Bere,  pl. Tecuci, str. M. Kogălniceanu, nr. 63, angajează şoferi, 2 posturi, posesori de permis cat. C. Relaţii la tel. 0236.820.380. Persoană de contact Bostan Ovidiu. Ofertă valabilă în intervalul 29.06 – 29.07.2017.

*Anunţ angajare: Contec Foods Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 89, angajează: Gestionar depozit – 1 post, studii necesare – Liceu; Mecanic agricol – 1 post, studii – Calificare; Tehnician constructor – 1 post, studii – Liceul. Relaţii la tel. 0236.820.007. Persoană de contact Mitrofan Carmen. Ofertă valabilă între 20.06 – 30.06.2017.

*Anunţ angajare: Agresssive Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, Bl. T1A,  Ap. 43, angajează vânzători – 3 posturi, studii necesare – Liceul. Relaţii la tel. 0744.667.098. Persoană de contact Mocanu Daniel. Ofertă valabilă între 19.06 – 19.07.2017.

*Anunţ angajare: Unitate de învăţământ angajează secretară. Cerinţe: studii superioare; persoană organizată şi operativă; cunoştinţe de operare PC; experienţă în muncă minim 2 ani. CV la fax: 0236.820.180. Relaţii la tel. 0236.820.180.

*Anunț angajare: Societate din jud. Argeș angajează muncitori calificați și necalificați în construcții. Oferim cazare. Relații la tel. 0788.151.305.

*Anunț angajare: Societate comercială angajează manipulant mărfuri. Relații la tel. 0741.097.124.

*Anunț angajare: Unitate de învăţământ angajează secretară. Cerinţe:

– studii superioare;

– persoană organizată şi operativă;

– cunoştinţe de operare PC;

– experienţă în muncă minim 2 ani.

CV la fax: 0236.820.180 sau email: oana903@yahoo.com .

Relaţii la telefon: 0236.820.180.

*Anunț vânzare: Subscrisa: C.I.I. Postolache Costel, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, bl. E3a, ap. 22, judeţul Galaţi, nr. de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 1B 1219. tel/fax 0336113021, mobil: 0744631076, e-mail: posto_expert@yahoo.com, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PICARO S.R.L., desemnat prin Sentința civilă intermediară nr. 336 din data de 16.09.2015, pronunţată de Tribunalul Galaţi, Secţia  a- II-a  Civilă, în  dosarul nr. 4031/121/2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței,

ANUNȚĂ

scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare organizată în ziua de 09.02.2017,  ora 15 și 30 de minute, bunurile mobile proprietatea debitoarei PICARO S.R.L., cu prețul de 50% față de cel stabilit prin raportul de evaluare, compuse din:

– cercevele, montanți, rame, profile pătrate, țevi rotunde, adaptori, clipsuri, profile cuplare și baghete din pvc, cu prețul de pornire al licitației de 6.945 lei;

– mașină electrică de frezat montant, o mașină electrică de debitat, o mașină electrică de baghetat și o mașină electrică de debavurat pentru profile pvc, cu prețul de pornire al licitației de 6.450 lei;

– balamale, blocatoare basculare, capace prag, capace stulp, colțare, conectori T, cremoane, foarfeci, mânere de ușă și spaniolete pentru tâmplărie pvc, cu prețul de pornire al licitației de 1.144 lei;

– obiecte sanitare compuse din: chiuvete, bideuri, pișoare, picioare de chiuvetă, vase WC, rezervoare, accesorii sifoane inox, săpuniere și suporți pentru hârtie igienică, cu prețul de pornire al licitației de 4.058 lei;

La prețurile menționate în prezentul anunț  se adaugă TVA 19%.

În cazul în care la data fixată pentru ședința de licitație din data de 9.02.2017, nu se va reuși valorificarea activelor, se va proceda la organizarea unor noi ședințe de licitație, în aceleași condiții pe data de 23.02.2017 ora 14, la sediul lichidatorului judiciar.

Persoanele care pretind vreun drept asupra activelor ce urmează a fi scoase la vânzare au obligația sub sancțiunea decăderii, să facă dovada acestui fapt până în preziua licitației, ora 14, la sediul ales al lichidatorului judiciar din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.27, bl.E3a, ap.22, judeţul Galaţi.

Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  dinTecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr.27, bl.E3a, ap.22, judeţul Galaţi.

Pot participa la licitaţie persoanele fizice sau juridice care depune până în preziua licitației, ora 15, următoarele documente:

 1. a) cerere pentru înscriere la licitaţie ;
 2. b) persoane juridice:
 • certificat de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului;
 • cod unic de Înregistrare fiscală;
 • copia documentului prin care s-a depus garanţia de 10 % din valoarea activului licitat, delegaţie din partea P.J. privind persoana fizică care o reprezintă la licitaţie
 1. c) persoane fizice
 • copie carte de identitate sau paşaport pentru persoanele străine;
 • copia documentului prin care s-a consemnat garanţia de10 % din valoarea activului licitat.

Ofertanţilor declarați necâştigători, li se va restitui integral garanţia de participare la licitaţie, în baza unei cereri scrise.  Licitaţia se desfăşoară și  în prezenţa unui ofertant acceptat.

Prin înscrierea la licitație publică cu strigare se consideră că ofertantul aceptă prețul de pornire la licitație a activului pentru care a depus documentația de înscriere, condițiile stipulate în caietul de sarcini, precum și regulamentul de vânzare a activelor.

Accesul direct la activele oferite la vânzare se face cu programare iar ofertanții trebuie să-și anunțe intenția de vizitare.

Documentația de înscriere la licitație se depune prin orice mijloc de comunicare la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu o zi înainte de data licitației, ora 15.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0744631076

Lichidator  judiciar, C.I.I. Postolache Costel

*Anunț vânzare: C.I.I. Postolache Costel, cu sediul procesual ales în Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, bl. E3a, ap. 22, judeţul Galaţi, lichidator judiciar al debitoarei Meblosor S.R.L., în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare, organizată în zilele de 24.01.2017 și 09.02.2017, orele 14, a următoarelor active:

 1. Bun imobil, compus din:  teren aflat în întravilanul localității Focșani, B-dul Bucuresti, nr. 16A, corp 8, T 160, P 8258, jud. Vrancea în suprafață de 572 mp și constructia edificată pe acest teren, având destinatia de hală, cu suprafaţa construită la sol de 572 mp, înscrisă în cartea funciară nr. 50992 a localității Focșani, cu o valoare de  63.180 euro, fără TVA.
 2. Bunuri mobile, compuse din:

Autoturism Peugeot 407 – 1 buc. = 1.360 euro plus TVA;

Autoutilitară Iveco Daily – 1 buc = 1.840 euro plus TVA.

Garanţia de participare la licitație este de 10 % din valoarea activului licitat și se va depune în contul colector RO38BTRLRONCRT0033159102 deschis la Banca Transilvania.

Documentația de înscriere la licitație se depune prin orice mijloc de comunicare la sediul lichidatorului judiciar, cel târziu cu o zi înainte de data licitației, ora 14.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0744.631.076.


*Anunț vânzare: Publicație de vânzare. C.I.I. Postolache Costel, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei GOHORPAN S.R.L., anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare la data de 18.01.2017, ora 15, următoarele active:

 1. Teren aflat în intravilanul localității Gohor în suprafață de 1.180 mp și construcție brutărie situată pe acest teren cu o suprafață construită de 222 mp, înscrise în cartea funciară nr. 100219 a localității Gohor, număr cadastral 974, cu prețul de pornire de 28.496 euro, diminuat cu 25% față de raportul de evaluare.
 1. Bunuri mobile, compuse din: Frigider Arctic 1 buc = 22 lei; Congelator Arctic 1 buc = 31 lei; Divizor volumetric 1 buc = 7.407 lei. Modelator franzelă 1 buc = 1.367 lei, preturi diminuate cu 25% față de raportul de evaluare.

Pentru bunurile mobile se adaugă TVA 20%.

În cazul în care la data fixată pentru ședința de licitație din data de 18.01.2017 nu se va reuși valorificarea activelor, se va proceda la organizarea unor noi ședințe de licitație, în aceleași condiții în ziua de 26.01.2017, ora 15 și în ziua de 09.02.2017, ora 15.

Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  dinTecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, bl. E3a, ap. 22, judeţul Galaţi.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0744.631.076.


*Anunț vânzare: Publicație de vânzare. C.I.I. Postolache Costel, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei PUIPROD  S.R.L., anunță scoaterea la vânzare prin licitație publică cu strigare organizată la data de 18.01.2017, ora 14, activele debitoarei PUIPROD S.R.L:

 1. Spațiu comercial, situat în Muncipiul Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu , nr. 58, bl A2a, sc. 1, parter, jud. Galați în suprafață construită de 68 mp și suprafață utilă de 48,22 mp, înscris în cartea funciară a municipiului Tecuci nr. 100174-C1-U16, cu o valoare totală de 24.293 euro, preț diminuat cu 25% fată de raportul de evaluare.
 2. Teren arabil situat în extravilanul localității Munteni, în suprafață de 9.800 mp, tarla 61/1, parcela 569, nr. cadastral 2792, înscris în cartea funciară nr. 100227 a comunei Munteni, cu o valoare de 7.410 lei, preț diminuat cu 25% fată de raportul de evaluare.

În cazul în care la data fixată pentru ședința de licitație din data de 18.01.2017, nu se va reuși valorificarea imobilelor, se va proceda la organizarea unor noi ședințe de licitație, în aceleași condiții, în ziua de 26.01.2017 ora 14, respectiv 09.02.2017 ora 14. Licitația publică va avea loc la sediul procesual al lichidatorului judiciar C.I.I. Postolache Costel  din Tecuci, str. Gheorghe Petrașcu, nr. 27, bl. E3a, ap. 22, judeţul Galaţi.

Relații suplimentare se pot obține la tel: 0744631076.*Anunț pierdere acte 6.01.2017: Pierdut Certificat înregistrare și Certificat constatator aparținând SC SELF TRAVEL SRL, CUI 29133900. Se declară nule.


*Anunț angajare: Caut femeie sau familie pentru îngrijire 2 bătrâni deplasabili, la curte, intern, permanent, în Tecuci, zona Gării de Nord. Ofer cazare, masă, etc. Mai multe detalii la numărul de tel. 0765.652.005.


*Anunț angajare: Fabrica de nutrețuri combinate Mandra Tecuci angajează economist-contabil cu experiență. CV-urile se pot depune pe office@mandra.ro . Pentru relații suplimentare puteți suna la tel. 0235.421.070.


*Anunț vânzare: Vând casă cu teren în Tecuci, 500 mp, zona Gării de nord, în apropiere de Kaufland, 3 camere, hol, 2 bucătării (de vară şi iarnă). Camerele au sobe de teracotă racordate la gaz metan, la fel şi bucătăriile, apă curentă, energie electrică. Preţ 25.000 eur negociabil. Relații la tel. 0765.652.005.


*Anunț publicitar: Firma română-spaniolă recrutează persoane de sex feminin cu vârsta cuprinsă între 18-45 ani pentru muncă în agricultură, în Spania (Huelva), la cules de căpşuni, zmeură, afine şi mure. Se oferă posibilitatea de încheia contractul de muncă în perioada ianuarie / februarie / martie 2017 – iunie 2017. Program de lucru 6,5 ore /zi cu posibilitatea de a lucra suplimentar. Salariul minim care poate fi câştigat este de 920 euro/lună, acesta fiind plătit bilunar. Cazarea este gratuită şi se realizează în unităţi construite de către angajator. Se va obţine pentru angajaţi permisul de muncă în Spania. Pentru informaţii, va rugăm să ne contactaţi la numărul 0752.999.944 sau 0752.999.955. Mai multe informaţii şi la Agenţia Elitur Trans Tecuci pe str. Gheorghe Petraşcu vis-a vis de Biserică.


*Anunț publicitar: Posibilități de angajare în Tecuci prin cursuri de calificare acreditate: Frizer – Coafor – Manichiurist – Pedichiurist; Ospătar (Barman); Bucătar; Măcelar (Tranșator); Lucrător în comerț; Cofetar (Patiser); Brutar; Agent Securitate (+ Atestat); Stivuitorist autorizat ISCIR; Sudor autorizat ISCIR. Relații la tel. 0740.806.501.


*Anunț vânzare: Vând mini laptop Acer Aspire AOD260, stare foarte bună de funcționare, încărcător original, bateria ține 2-3 ore. Preț: 280 lei. Relații la tel. 0756.994.452.*Anunț angajare: Restaurantul Corseda din Tecuci angajează: Pizzar, Bucătar, Ajutor de bucătar. Cerem și oferim seriozitate! Relații la tel. 0768.098.525.

*Anunț închiriere: Caut veselă de închiriat pentru nuntă. Relații la tel. 0765.603.596.


*Anunț vânzare: 
Vând apartament cu două camere, zonă centrală, 40 mp, cu centrală termică proprie,  mobilat și utilat. Pentru detalii sunați la tel. 0742.589.239.

*Anunț cerere angajare: Sunt asistent medical și mă aflu în căutarea unui loc de muncă. Relații la tel. 0765.603.596.

*Anunț vânzare: Vând casă la țară, nouă, în com. Nicorești, sat Sârbi, complet mobilată. Relații la tel. 0721.695.669.

*Anunț vânzare: Vând teren în Tecuci, str. Tecuciul Nou, cartier Satu Nou. Suprafață totală 3.518 mp; deschidere ~49 ml X ~73 ml, din care curte construcții 900 mp, teren arabil 2.618 mp. Terenul este situat la șosea, drum european E581, perfect pt. construcții, grădinărit, etc. Prețul zonei 14 E/mp, negociabil. Toate actele sunt la zi. Un singur proprietar. Relații la tel. 0722.504.292. Marius.


*Anunț vânzare:
 Vând chingi ancorare marfă, lungime 10 m, noi, produse în Germania, preț 50 lei buc, negociabil. Relații la tel. 0751.986.087.

*Anunț publicitar: Recondiționare perne cu puf fulgi, pene, burete, vatelină sau melană. Se dezinfectează fulgii, se curăță de mizeria strânsă de-a lungul timpului, se înlocuiește coșul (dosul) vechi cu unul nou de calitate. Relații la tel. 0766.728.088.