Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de  28 iulie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte de hotărâre:    Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiului Tecuci, pe … Continuă să citești Şedinţă ordinară a Consiliului Local

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară, în data de 24 iulie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următorul proiect de hotărâre: Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare caiet de sarcini, în vederea elaborării documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru proiectul: „Modernizare străzi în Municipiul Tecuci, … Continuă să citești Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

Şedinţă de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 11 iulie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următorul proiect: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Tecuci, în calitate de lider de parteneriat, la proiectul cu cod MY SMIS 103078, cu titlul „Șansa T  – Măsuri integrate în educație, formare … Continuă să citești Şedinţă de îndată a Consiliului Local

Ședința ordinară a consilierilor locali pentru luna iunie

 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de 29 iunie, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Tecuci, pentru activități nonprofit de interes local. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei … Continuă să citești Ședința ordinară a consilierilor locali pentru luna iunie

Şedinţă de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 19 iunie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate în domeniul public al statului. 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor … Continuă să citești Şedinţă de îndată a Consiliului Local

Şedinţă de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 9 iunie 2017, ora 16. Pe ordinea de zi se află următoaree proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 148 din 28.11.2016 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spațiile cu destinație de locuințe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de … Continuă să citești Şedinţă de îndată a Consiliului Local

Ședință de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință de îndată, astăzi, 31 mai 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea   încheierii unui contract de servicii de reprezentare juridică în proces cu S.C. Romlux  Lighting Company SA, în dosarul nr. 2005/121/2017. 2. Proiect de hotărare privind completarea anexei nr. … Continuă să citești Ședință de îndată a Consiliului Local

Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de  25 mai 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui Pârvu Constantin. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat … Continuă să citești Şedinţă ordinară a Consiliului Local

Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local este convocat în şedinţă extraordinară la data de 15 mai 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr. 103160 din 07.11.2011 încheiat între Municipiul Tecuci și Societatea „Zone Verzi Tec” S.R.L. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe … Continuă să citești Şedinţă extraordinară a Consiliului Local

Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară, în data de  27 aprilie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri și modificarea Programului de Investiții Publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci … Continuă să citești Şedinţă ordinară a Consiliului Local