Ședință extraordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de 10 martie 2017, ora 16. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Hulea Mitică. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat al U.A.T.Municipiul Tecuci pe trimestrul IV 2016. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la H.C.L. … Continuă să citești Ședință extraordinară a Consiliului Local

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare

 Alte trei proiecte au fost introduse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Tecuci din data de 23 februarie 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci; Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării art. 1 alin 2 din H.C.L. nr. 59, 60, 61, 62, 63, 64 din 23.08.2016. Proiect de hotărâre privind … Continuă să citești Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare

Alte proiecte la mapa consilierilor locali

 Ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de 23 februarie 2017 se completează cu următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 20% a tarifelor de închiriere (aferente lunii februarie 2017) practicate comercianților și agenților economici de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci, tarife aprobate prin H.C.L. 159/16.12.2016;   2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cantaragiu Aurica; … Continuă să citești Alte proiecte la mapa consilierilor locali

Ședință ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 23 februarie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.   Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice … Continuă să citești Ședință ordinară a Consiliului Local

Ședință extraordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă extraordinară în data de 6 februarie 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de salarizare a personalului societăților la care U.A.T. Municipiul Tecuci este asociat. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea elaborării Studiului de fezabilitate pentru construcția noului Spital … Continuă să citești Ședință extraordinară a Consiliului Local

Ședință de îndată a Consiliului Local

 Astăzi, 27 decembrie 2016, la ora 16, Consiliul Local al Municipiului Tecuci este convocat în ședință de îndată. Pe ordinea de zi se află următorul proiect:  1. Proiect de  hotărâre  privind  rectificarea bugetului local  de venituri și cheltuieli prin suplimentare de venituri, al  UAT Municipiul Tecuci, pe anul 2016.       Continuă să citești Ședință de îndată a Consiliului Local

Ultima ședință a Consiliului Local din acest an

 Joi, 29 decembrie 2016, Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară. Aceasta va avea loc în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci, de la ora 14.   Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiuni și lucrări de interes local ce urmează a fi efectuate de beneficiarii de ajutor social, în cursul anului 2017, … Continuă să citești Ultima ședință a Consiliului Local din acest an

Ședință de îndată a Consiliului Local Tecuci

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată mâine, 16 decembrie 2016, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri si cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016. 2. Proiect de hotărâre privind „Reabilitarea unității de învățământ Colegiul Național … Continuă să citești Ședință de îndată a Consiliului Local Tecuci

Ședință de îndată a Consiliului local

 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată  astăzi, 7 decembrie 2016, la ora 16. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli al U.A.T. Municipiul Tecuci, prin suplimentare de venituri, pe anul 2016.   2. Proiect de hotărâre privind închirierea unui imobil cu destinația de sediu  partid.       Continuă să citești Ședință de îndată a Consiliului local