Ședință ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în ședință ordinară în data de 31 august 2017, la ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe anul 2017. … Continuă să citești Ședință ordinară a Consiliului Local

Şedinţă de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 19 iunie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Tecuci pentru preluarea în domeniul public al municipiului Tecuci a unor bunuri aflate în domeniul public al statului. 2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor … Continuă să citești Şedinţă de îndată a Consiliului Local

Şedinţă de îndată a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată, în data de 9 iunie 2017, ora 16. Pe ordinea de zi se află următoaree proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării H.C.L. nr. 148 din 28.11.2016 privind prelungirea contractelor de comodat pentru spațiile cu destinație de locuințe, proprietatea U.A.T. Municipiul Tecuci. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de … Continuă să citești Şedinţă de îndată a Consiliului Local

Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de  25 mai 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de termen a mandatului de consilier local al dlui Pârvu Constantin. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului centralizat … Continuă să citești Şedinţă ordinară a Consiliului Local

Şedinţă ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 31 martie 2017, la ora 10, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte: Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare, post-mortem, domnului Alexandru Mironescu, om de știință, eseist, filosof, profesor (2017 este declarat de Patriarhia Română drept Anul comemorativ al apărătorilor Ortodoxiei în … Continuă să citești Şedinţă ordinară a Consiliului Local

Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare

 Alte trei proiecte au fost introduse pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local Tecuci din data de 23 februarie 2017. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci; Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării art. 1 alin 2 din H.C.L. nr. 59, 60, 61, 62, 63, 64 din 23.08.2016. Proiect de hotărâre privind … Continuă să citești Completarea ordinii de zi a şedinţei ordinare

Alte proiecte la mapa consilierilor locali

 Ședința ordinară a Consiliului Local Tecuci din data de 23 februarie 2017 se completează cu următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind reducerea cu 20% a tarifelor de închiriere (aferente lunii februarie 2017) practicate comercianților și agenților economici de către Societatea Piețe Prest Tec S.R.L. Tecuci, tarife aprobate prin H.C.L. 159/16.12.2016;   2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență doamnei Cantaragiu Aurica; … Continuă să citești Alte proiecte la mapa consilierilor locali

Ședință ordinară a Consiliului Local

 Consiliul Local Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 23 februarie 2017, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci.   Pe ordinea de zi se află următoarele proiecte: 1. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului Local Tecuci privind depunerea unei cereri de finanțare în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă – CP4/2017 – Sprijinirea autorităților și instituțiilor publice … Continuă să citești Ședință ordinară a Consiliului Local

Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci

 Consiliul local al Municipiului Tecuci este convocat în şedinţă ordinară în data de 28 noiembrie 2016, ora 16.   Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea „Pieţe Prest Tec” S.R.L. Tecuci. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 la Societatea … Continuă să citești Ședinţă ordinară a Consiliului local Tecuci

Ședință de îndată a Consiliului local

 Consiliul local Tecuci este convocat în şedinţă de îndată astăzi, 10 octombrie 2016, ora 16, în sala de ședințe a U.A.T. Municipiul Tecuci. Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:  1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului centralizat de venituri şi cheltuieli prin suplimentare de venituri şi modificarea Programului de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare al U.A.T. Municipiul Tecuci, pe … Continuă să citești Ședință de îndată a Consiliului local